MIDA TÄHENDAB HIRM TÖÖKOHA VAHETUSE EES JA KUIDAS HIRMUST ÜLE SAADA?

Iga päev seisavad tuhanded töötajad Eestis ja kaugemalgi silmitsi halvava hirmuga töökoha  vahetuse ees. Kahjuks on sellisel tugeval hirmul sageli negatiivne mõju emotsionaalsele heaolule, mis omakorda mõjutab negatiivselt töötajate professionaalset arengut.

Kuigi töötaja rahulolematus oma rolliga võib kahjulikult pärssida tema võimet oma tööga piisavalt heal tasemel tegeleda, jätab see ka lahenduse leidmisel üsna raskesse olukorda, kus karjääris edasiminekut ei toimu. Sellest artiklist siin saabki nüüd lähemalt lugeda, et mida teha taolisest hirmust üle saamiseks.

 

Hirm töökoha vahetamise ees

Kas vastab tõele, et kõik töötajad kardavad praeguselt ametikohalt lahkuda ja asuda tööle kuhugi mujale organisatsiooni? Kas hirm karjäärimuutust teha on suurim takistus? Alati ei ole siin vastus jaatav.

Osadel inimestel on lihtne töökohta vahetada ja nad ei koge seda tõsise sisemise konfliktina. Mõned inimesed on loomult väga otsustavad, mis võimaldab neil oma otsust omas tempos töödelda, ilma et nad tunneksid ohtu oma teadmata tööalase tuleviku pärast väljaspool oma praegust ettevõtet. Teised inimesed on impulsiivsed: nad tegutsevad nii rutakalt, et neil on vaevalt aega töökohavahetuse hirmu endale teadvustada. Sellised inimesed saavad teha olulisi otsuseid kohe, kui neil on vajalik info otsuse tegemiseks olemas ja enamasti toimub see protsess väga kiiresti.

 

Miks me kardame töökohta vahetada?

Töö on inimese elu tõsine aspekt; seda ei saa käsitleda kergekäeliselt, ilma et see avaldaks meie elule olulisi tagajärgi. Paljud töötajad näevad tõepoolest vaeva, et jõuda enda jaoks õigele otsusele. Millised aspektid teevad otsustamise raskeks?

Töö mängib olulist rolli meie eluviisi määratlemisel ja suhtlusringkonna kujundamisel. Sageli on see tõesti peamine tegevus, mis meie elu struktureerib. Töökoha vahetamine tähendab enda avamist uuele eluviisile, mis pealtnäha on täis stressi ja ebakindlust. Sellega kaasneb tööülesannete, ruumide, kolleegide, kohustuste jms muutumine. Uudsus võib kujuneda kurnavaks, demotiveerivaks või hirmutavaks.

Kardame töökohta vahetada, sest muutus iseenesest tähendab ebakindlusesse astumist ning seda võib kogeda ohuna meie turvalisusele ja psühholoogilisele stabiilsusele.

 

Mis saab siis, kui otsustame töökohta vahetada?

Oleneb olukorrast. Uurides oma hirmu töökoha vahetamise ees, peame mõistma, et see ei ole sama, mis pelgalt ühe töökoha asendamine teisega, mille oleme juba kindlustanud (saame teha oma otsuse kontrollitult, olles jõudnud selle üle järele mõelda). Tegemist on meie praegusest töökohast ilma alternatiivita lahkumine. Samuti pole siin tegemist sellega, et meid vallandatakse ootamatult ja peame alustama tööotsinguid ilma igasuguse turvavõrguta. Selle stsenaariumi korral ei ole otsust eelnevalt läbi mõeldud, millest saaks kirjutada mõne teise artikli.

Energia, mida peame pärast töökoha vahetamise otsustamist tööotsingutesse investeerima, sõltub esiteks meie käsutuses olevast energiast. Teiseks sõltub see otsinguprotsessi nõudmistest kuni uue ametikoha leidmiseni.

Mõnikord, kui teeme oma tööalases karjääris olulisi muudatusi – antud juhul töökoha vahetamine –, asetatakse meid väga pikale ja nõudlikule teekonnale, kus meie töövõimalused on ebakindlad. Muuhulgas on tegureid, mis mõjutavad ka seda, kuidas me uue töökoha otsimist kogeme: kui palju me uut ametikohta vajame või tahame, kuidas me sellesse olukorda sattusime ja kuidas see meid psühholoogiliselt mõjutab…

Muidugi mõjutab ka meie hoiak seda teekonda. Mõned inimesed kipuvad asja rahulikult ja vabalt võtma ning usaldavad rohkem ennast ja oma tulevikku. Samas teised kipuvad olema murelikud ja kärsitud. Viimastel on sellistes olukordades ilmselt keerulisem toime tulla.

 

Uue töökoha leidmine: mis tunne see on?

Olulised muutused on peaaegu alati stressirohked, kuna need võivad tekitada ebakindlust oma otsuste või töökvalifikatsiooni osas. Seetõttu võib kergesti vallanduda hirmu tunne vallandamise ees, ehk puudub turvatunne. See näib peaaegu kinnitavat mõtet: “Pole ime, et kartsin töökohta vahetada.”

Oluliste muutustega võib aga kaasneda ka elevus, motivatsioon ja õnnelikkus (eriti siis, kui varasemast töökohast eriti head tunded ei olnud). Võime tunda positiivset stiimulit uue töökeskkonna ja kohustuste, uue elustiili, uute töökaaslaste ja muu uudsuse poolt, mis uue töökohaga kaasnevad.

 

Uue ettevõttega kohanemine: mis ootab ees?

See varieerub olenevalt inimesest (inimese psühholoogilised omadused ja konkreetsed asjaolud) ja uuest rollist (peamiselt töötaja nõudluse ja talle pakutava toe tasemest).Seetõttu on väga oluline tegeleda sisseelamisprotsessiga ettevaatlikult ja teha uuele töötajale kättesaadavaks vahendid, mis on vajalikud tööülesannete alustamiseks ja uute kolleegidega hästi sulandumiseks.

Kõik eeldab piisavat kohanemisaega nii töötajalt kui ka ettevõttelt. Mõlemad peavad andma oma panuse, et vältimatud väljakutsed ei oleks takistuseks mõlema poole edule. Ideaalis peaksid mõlemad lõpuks mõistma, et nende otsus teha koostööd on olnud õige valik, isegi kui tundub, et kõik ei klapi ideaalselt.

 

Kuidas saab ettevõte aidata meil alustada?

Meeskonda saabunud uus liige teeb seda pärast valikuprotsessi läbimist, mis loodetavasti on võimaldanud neil ettevõtte ja uue ametikohaga tutvuda. Siiski on nad haavatavad, sest nad peavad kiiresti kohanema erineva keskkonnaga, kus on palju pikaaegset isiklikku ja ettevõtte dünaamikat, mida nad peavad õigeaegselt omaks võtma ja töösse integreerima.

Ettevõte peaks oma juhi ja töötajate kaudu püüdlema selle poole, et uuel töötajal oleks võimalikult lihtne tehniliste aspektidega (tugi esmasel töökorraldusel, tõhus juhendamine, järkjärguline väljaõpe, ettevõttekultuuri alane koolitus) ja isiklikes küsimustes sisseelamise aspektid (kontakttsoonide hõlbustamine töökaaslastele ja jõupingutused nendega sidemete loomiseks ning kättesaadavuse ja kannatlikkuse näitamiseks…).

 

Need üldised juhised tuleb tõlgendada vastavalt igale töötajale, meeskonnale ja ettevõttele. Alguses tunnetatav loomulik hirm töökoha vahetamise ees tuleks võimalikult kiiresti neutraliseerida.

Kuigi praktikas viiakse need tegevused tavaliselt läbi teatud spontaansusega, oleks ideaalne, kui need protsessid oleksid oma faaside, eesmärkide ja ülesannete osas standardiseeritud, et nende loomulik spontaansus ei muutuks improvisatsiooniks, mis seaks ohtu töötaja sujuva ja õige kaasamise meeskonda.

 

Töökoha vahetamise hirmu ja tegeliku töö saamise vahepeal edukalt toimetulek

Ükskõik, kas kardame töökohta vahetada või oleme hiljuti uue vastu vahetanud, on oluline olla enda vastu lahke ja andestav. Mõnikord on praegusest töökohast lahkumine inimese jaoks lihtne ja rahuldust pakkuv protsess. Teisel juhul võib see kahjuks olla väga nõudlik ja väljakutsuv olukord erinevate meist sõltumatute tegurite tõttu.

Tasub meeles pidada, et töölt lahkumine ja uue ettevõttega liitumine võib kujuneda veidi keeruliseks. Sa pead andma endale aega kohanemiseks. See on õppimiskogemus, mis nõuab aega, et jõuaks selguda kõik selle eelised ja saaksime selle protsessi edukalt läbida.

 

Endale aja andmise tähtsus

Pikaajaline kartlikus või kahtlevas meeleolus olemine võib olla stressirohke. Seetõttu peame õppima vahet tegema regulaarsel ja ettenähtaval raskusel seda tüüpi protsessides ning saama teadlikuks sellest, mis on ebamugavuse tegelik põhjus.

Isegi kui oleme need, kes on otsustanud oma töö mõne teisega asendada, on selles otsuses aspekte, mida me kardame või mis meile ei meeldi. Me ei peaks püüdma korraga kohaneda ega eeldada, et armastame kõike, mis meie uues ametis juhtub. Elu ei ole täiuslik, seetõttu on oluline, et me püüaksime vähemalt usaldada iseennast, usaldada oma intuitsiooni ja oma väärtuseid, et jätta järk-järgult seljataha esialgne hirm töökoha vahetamise ees ja lasta sellel uuel professionaalsel ja mitteprofessionaalsel etapil areneda ning soovitud kuju võtta.

 

Emotsionaalse heaolu edendamine organisatsioonides

Väga raske on astuda samm ja ületada hirm töökoha vahetamise ees, et jätkata professionaalset arengut. Üks viis selle emotsiooni mõju vähendamiseks, eriti kui see näib meid takistavat, on liituda ettevõttega, mille osaks saamine ei ole liiga hirmutav, vaid pigem selline, mis suudab omaks võtta meie haavatavuse.

 

Vaatame üle mõned levinumad küsimused:

Kas hirm töökoha vahetamise ees on normaalne?

Muidugi on hirm loomulik emotsioon ja aitab meil kohaneda keeruliste olukordadega, näiteks töökoha vahetamisega.

 

Millal võib töökoha vahetamise hirm muutuda probleemiks?

Kui see moonutab liigselt ohutaset ja lõppeb inimese halvamisega, takistades tema arengut.

 

Kas töökohavahetuse hirmule on võimalik vastu seista?

Muidugi, mõeldes oma tõelistele hirmumotiividele ja hinnates õigesti selle tähtsust, mis võib juhtuda, kui astume töökoha vahetamise sammu.

 

Miks me kardame töökohta vahetada?

Sest muutustega kaasneb ebakindlus ja seda võib kogeda ohuna meie julgeolekule, kuna see lõhub stabiilsust, milles me oleme.

On täiesti normaalne, et uue töökoha saamise pärast tekib vähemalt mingisugune hirm või ärevus. Teie töö on märkimisväärne aja- ja energiainvesteering, kuna enamik inimesi veedab oma tööl umbes 40 tundi nädalas. Seega on täiesti normaalne tunda muret selle üle, kas naudite oma tööd, juhti, keskkonda jne.

Äärmuslikel juhtudel võivad mõned inimesed kannatada nn ergofoobia all. Ergofoobia on sotsiaalse ärevuse vorm, mis seisneb intensiivses ja püsivas hirmus töö ees. Sümptomiteks on iiveldustunne, higistamine, õhupuudus ja intensiivne soov tööd vältida.

Kuigi teatud määral hirm tööga seoses on normaalne, ei ole intensiivne hirm nagu ergofoobia nii levinud ja kui arvate, et võite selle all kannatada, oleks kõige parem otsida professionaalset abi.

 

MIKS KARDETAKSE TÖÖ SAAMIST?

Töö leidmisega seotud palju ja seega on palju põhjuseid, miks võite töö saamise pärast hirmu tunda. Allpool on toodud mõned kõige levinumad põhjused, miks võite tunda hirmu töö saamise ees:

Hirm läbikukkumise ees on üks levinumaid põhjusi, miks inimesed kardavad tööd saada. Üldiselt tahame me kõik tunda end pädevana ja justkui panustame ühiskonda positiivselt. Ja meie töö on meie jaoks üks parimaid viise seda teha.

Seega on loogiline, et kui saame esimest korda või mõnel muul moel esimest korda tööle, kardame, et ei saa sellel töökohal hästi hakkama.

Meid suunatakse uude keskkonda, kus hinnatakse meie võimet täita teatud ülesandeid või saavutada eesmärki. Ja kui me neid ülesandeid hästi ei täida, võivad sellel olla tagajärjed, millega ei ole lõbus tegeleda.

Võite silmitsi seista asjadega, nagu ärritunud juhi sõimamine, töö kaotamine, negatiivne suhtlemine kliendiga või piinlik tunne, mis on kõik meie töö ebaõnnestumise tegelikud tagajärjed.

Kõike seda arvestades on hirm ebaõnnestumise ees reaalne ja täiesti tavaline põhjus.

Teine levinud põhjus, miks kardetakse tööd saada, on sotsiaalne ärevus. Kõik tööd nõuavad teatud tasemel suhtlemist teiste inimestega. Ja isegi midagi, mis kipub olema vaiksem ja eraldatum, nagu tarkvaraarendaja või raamatupidaja, nõuab teilt juhiga või kaaslastega suhtlemist.

Ja kui olete keegi, kes läheb teistega suheldes väga närvi, eriti kui teil on mingisugune pinge nagu tööga seoses, võib sotsiaalne ärevus olla vägagi peamine põhjus, miks te kardate tööd saada.

HIRM TUNDMATU EES

Eriti kui see on teie esimene töökoht, on tööle sattumine hirmutav, sest seal on nii palju tundmatut.

Ühtäkki veedate 40 tundi nädalas uues keskkonnas, koos uute inimestega ning uute ootustega teie käitumise ja soorituste suhtes. Ja kui te neid ootusi ei täida, võib tagajärjeks olla töökoha kaotus.

SENSITIIVNE KÄITUMINE

Nimekirja viimane põhjus, miks te võite karta tööd saada, on seotud teie käitumise ja isiksusega. Kui olete keegi, kes on oma olemuselt pisut tundlikum, võib töö teie isiksuse jaoks olla raske.

Eriti kui töötate jaemüügi- või klienditeeninduses, kus peate võib-olla suhtlema vihaste klientidega, võib olla raske toime tulla, kui olete tundlikum inimene.

 

KUIDAS SAADA ÜLE TÖÖ SAAMISE HIRMUST?

Nüüd, kui on lahti kirjutatud mõned levinumad põhjused, miks võite hirmu tunda töö saamise ees, pakub järgmine osa soovitusi selle kohta, mida teha oma hirmuga toimetulemiseks ja töökohal edukalt toime tulemiseks.

 

TUNNISTAGE OMA HIRMU

Esimene viis oma hirmust töökoha ees üle saamiseks on seda hirmu tunnistada.

Dr Daniel Siegel mõtles selle taltsutamiseks välja termini “name it”, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et märkad ja märgistad oma intensiivseid emotsioone nende toimumise ajal. Ainuüksi emotsiooni tuvastamise toiming võib vähendada stressi ja olla emotsioonist lahti laskmise teguriks. Teatud mõttes annab see teile võimaluse emotsioonist analüütilisemalt välja astuda, seda märgata ja tegutseda selle juhtimiseks.

 

KIRJUTA SELLEST

Üks isiklikumaid lemmikvõtteid hirmu, stressi või ärevusega toimetulemiseks on selle kohta päeviku pidamine.

Kui ma olen millegi pärast ärevil, siis mul on isiklikult kalduvus selle üle mõtiskleda. Sageli saame selle endast välja lastud ja seejärel saame millelegi muule keskenduda.

Päeviku pidamine või sellest mingil moel kirjutamine aitab meil selle peast välja ajada. See on peaaegu nii, nagu ütleksin oma ajule, et ok, jah, ma tunnistan, et see asi häirib mind ja nüüd tegelen sellega, sest ma kirjutan sellest.

 

Sellest kirjutamine ei aita meil mitte ainult seda peast välja saada, vaid aitab meil ka probleemile veidi analüütilisema pilgu heita ja selle paberile panemisel ette võtta ning otsustada, mida peaksime edasi tegema.

Kirjutamine sellest, miks tunneme hirmu töö leidmise ees ja mida kavatseme sellega toime tulekuks teha, võib olla väga julgustav viis jätkata järgmiste sammude astumisega uuele töökohale asudes.

 

SEISKE OMA HIRMULE VASTU VÄHESE RISKIGA KESKKONNAS

Kui hirmu põhjuseks on sotsiaalärevus ja mõte regulaarselt teistega töötamisest on hirmutav, siis võib teha vabatahtlikku tööd, liituda mõne seltskonnaklubiga, osaleda spordimeeskonnas või midagi ette võtta, mis aitab anda kindlustunde, et saada sotsiaalses keskkonnas hakkama.

 

VALMISTU

Teine tehnika, mis aitab stressi või hirmuga toimetulemisel, on ettevalmistus. Põhimõtteliselt mõelge läbi kõik takistused, millega võite tööl kokku puutuda, ja valmistuge ette, mida teha, kui olete selles olukorras.

Näiteks kui tunnete jaemüügikeskkonnas vihaste klientidega suhtlemise pärast läete närvi, kujutage ette, milline negatiivne suhtlus võib välja näha, ja harjutage, kuidas te sellega toime tulete.

Stressiolukorraga toimetulemine on palju lihtsam, kui olete eelnevalt läbimõeldult ette valmistunud, kuidas sellega toime tulla. Nii laheneb reaalajas emotsionaalne olukord palju lihtsamalt ja saate olla enesekindel ning rahulik.

 

MINE KOHALE JA ASU TEGUTSEMA

Viimane asi, mida teha, kui kardad töökohta vahetada, on lihtsalt uude tööpaika kohale ilmuda.

Oma hirmuga silmitsi seistes, tunnete end üha mugavamalt ja suudate toime tulla tööga kaasnevate pingetega. Samuti arendate oma võimeid, mis muudab töö tegemise aja jooksul paremaks ja nauditavamaks.

 

etEstonian